Gemeente Amsterdam

Een project over overlast in het centrum/wallengebied van Amsterdam. Ik heb een tijd in het centrum op de Geldersekade gewoond (ook wel de vergeten kade genoemd). In deze straat werd veel drugs gebruikt en gedeald. Toen ik daar woonde ben ik benaderd door buurtbewoners om mee te doen aan het in kaart brengen van de overlast. Er zijn verschillende routes uitgezet om de overlast in het wallengebied in kaart te brengen. De routes worden gelopen door mensen die met het gebied te maken hebben. Voor een objectieve meting van de overlast hebben we het straatbeeld vertaald naar kleur. Om een goed gemiddelde te kunnen maken worden de routes vaak gelopen wat resulteert in een onoverzichtelijke hoeveelheid data. 

Daar zag ik een uitdaging in om een systeem te maken dat flexibel en updateable is omdat de informatie continue in beweging is. Om orde te kunnen scheppen in deze informatie heb ik mij verdiept in een programmeertaal van het programma processing (zie processing.org). Met processing heb ik een programma geschreven dat excelsheets kan lezen en de resultaten direct kan generen op de kaart.

Dit project heb ik gemaakt voor mijn Eindexamen in 2007 op de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten.